Zezwolenie na prace a małżeństwo z obywatelem polskim.

Cudzoziemcy z krajów trzecich aby podjąć pracę w Polsce są zobowiązani do posiadania zezwolenia na pracę.

Istnieją też zwolnienia z tego obowiązku. Grupą zwolnioną z obowiązku posiadania zezwolenia są między innymi cudzoziemcy, którzy są małżonkami obywateli polskich lub obywateli UE. Jednak sam fakt zawarcia związku małżeńskiego nie zwalnia z obowiązku posiadania zezwolenia.

Cudzoziemiec musi złożyć wniosek, u wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, o pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem obywatelem polskim lub innego kraju UE. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji, cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Co w sytuacji gdy cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt i pracę, okres tego zezwolenia się kończy, cudzoziemiec zawarł związek małżeński z obywatelem polskim i złożył nowy wniosek na pobyt z małżonkiem. Może pracować, czy nie ?

Może pracować tylko do momentu zakończenia dotychczasowego zezwolenia na pobyt i pracę, a później dopiero kiedy otrzyma nową decyzję na pobyt z małżonkiem. Czyli w okresie pomiędzy zakończeniem pierwszego zezwolenia na pobyt i pracę a wydaniem nowego na pobyt z małżonkiem, praca cudzoziemca staje się nielegalna ? nie może jej wykonywać.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności?

Zapraszamy do kontaktu!

Joanna Kuklińska
Joanna Kuklińska
Główny konsultant ds. Cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *