Oferta dla Firm

Szukasz pracownika? Chcesz zalegalizować jego pobyt? Skontaktuj się z nami!

Wybrane elementy naszej oferty:

 • Kontrola prawna dokumentĂłw cudzoziemcĂłw posiadających lub ubiegających się o zatrudnienie.
 • Kontakt z urzędami w imieniu kontrahenta w kwestii zatrudnienia cudzoziemcĂłw.
 • Konsultacje legalizacji pobytu i zatrudnienia, niezbędnych dokumentĂłw oraz procedur.
 • Pomoc w wypełnianiu dokumentĂłw niezbędnych przy legalizacji pracy, pobytu i jego przedłuĹźeniu.
 • Usługi rekrutacyjno-wdroĹźeniowe personelu medycznego spoza UE.
 • Rekrutacja pozostałego personelu wysokospecjalistycznego w innych branĹźach.

Analiza rynku

Obserwując polski rynek pracy widać, że bardzo często pracodawcy korzystają z możliwości zatrudnienia osób napływających zza granicy. To rozwiązanie posiada wiele zalet. Niestety przyjęcie do pracy cudzoziemca może przysporzyć sporo trudności, ze względu na szereg formalności, które należy spełnić, aby zapobiec konsekwencjom prawnym oraz wysokim karom finansowym.
Proces zatrudniania obcokrajowców podlega zupełnie innym przepisom niż podczas zatrudnienia pracownika z Polski.

Jakich procedur trzeba przestrzegać zatrudniając obcokrajowca?

 • Na samym początku naleĹźy zweryfikować wszystkie posiadane przez kandydata dokumenty legalizacyjno-pobytowe. Jaki rodzaj dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP posiada kandydat ? ruch bezwizowy, wiza Schengen, wiza do pracy / pracy sezonowej, wiza turystyczna. Nie kaĹźdy dokument pobytowy uprawnia do pracy!
 • JeĹźeli to moĹźliwe, pracodawca moĹźe zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy „oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” ? takie oświadczenie moĹźe przyspieszyć procedurę zatrudnienia.
 • Trzeba wziąć pod uwagę jakie uprawnienia podatkowe obowiązują naszego kandydata. Przy niektĂłrych formach opodatkowania występują limity zatrudnienia dodatkowych osĂłb. JeĹźeli pracodawca posiada kartę podatkową nie moĹźe zatrudniać pracownikĂłw na umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Jedyna moĹźliwa forma zatrudnienia to umowa o pracę.

Wszystkie czynności, które pracodawca musi wykonać przy zatrudnieniu cudzoziemca:

 • weryfikacja kandydata ? zebranie wszystkich wymaganych dokumentĂłw,
 • potwierdzenie legalnego pobytu uprawniającego do pracy,
 • uzyskanie zezwolenia na pracę,
 • podpisanie umowy ? na warunkach zezwolenia – poinformowanie pracownika o wszystkich prawach i obowiązkach,
 • skierowanie na badania lekarskie,
 • szkolenie BHP,
 • zgłoszenie pracownika do ZUS,
 • załoĹźenie karty ewidencji czasu pracy,
 • załoĹźenie akt osobowych,
 • zapewnienie odzieĹźy ochronnej.

Jak przyspieszyć cały proces zatrudnienia obcokrajowca?

Zleć to profesjonalistom. Nie tylko sprawnie załatwimy za Ciebie wszystkie formalności w Urzędzie, zweryfikujemy całą historię pracy Twojego kandydata, sprawdzimy i skompletujemy wszystkie dokumenty. Pomożemy w przeprowadzeniu całego procesu rekrutacji! Jesteśmy doradcami, którzy odpowiedzą na każde Twoje pytanie i będziemy służyć pomocą przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca.

Powierzając nam troskę nad przebiegiem całego procesu zatrudnienia pracowników z krajów trzecich, zapewniamy Twojej firmie konkretne działania.

– analiza dokumentĂłw stwierdzających moĹźliwość legalizacji pracy obcokrajowca,

Audyty legalności zatrudnienia.

Weryfikacja wiz, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, weryfikacja zgodności umowy z zezwoleniem lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy, prawidłowości prowadzenia procedur legalizacyjnych.

Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

Pomagamy w uzyskiwaniu Zezwoleń na pracę różnego typu, dla obywateli różnych krajów, Zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz Zezwoleń na pobyt czasowy dla rodzin cudzoziemców.

Zastępstwo przed organami administracji państwowej w postępowaniach administracyjnych dotyczących cudzoziemców

Za pełnomocnictwem prowadzimy w imieniu naszych klientów oraz cudzoziemców sprawy od początku do końca postępowania administracyjnego.

Przygotowanie do kontroli

Wspomagamy klientów w przygotowaniu się do kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy I Straż Graniczną.

Weryfikacja moĹźliwości oraz sposobĂłw zatrudnienia cudzoziemcĂłw.

Świadczymy usługi consultingu i doradztwa w zakresie stwierdzenia możliwości zatrudnienia cudzoziemców, również z możliwością sprowadzenia pracowników z Ukrainy, z pełną pomocą i nadzorem w przygotowaniu dokumentów do zatrudnienia u klienta.

Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy