Oferta dla Firm

Szukasz pracownika? Chcesz zalegalizować jego pobyt? Skontaktuj się z nami!

Wybrane elementy naszej oferty:

 • Kontrola prawna dokumentów cudzoziemców posiadających lub ubiegających się o zatrudnienie.
 • Kontakt z urzędami w imieniu kontrahenta w kwestii zatrudnienia cudzoziemców.
 • Konsultacje legalizacji pobytu i zatrudnienia, niezbędnych dokumentów oraz procedur.
 • Pomoc w wypełnianiu dokumentów niezbędnych przy legalizacji pracy, pobytu i jego przedłużeniu.
 • Usługi rekrutacyjno-wdrożeniowe personelu medycznego spoza UE.
 • Rekrutacja pozostałego personelu wysokospecjalistycznego w innych branżach.

Analiza rynku

Obserwując polski rynek pracy widać, że bardzo często pracodawcy korzystają z możliwości zatrudnienia osób napływających zza granicy. To rozwiązanie posiada wiele zalet. Niestety przyjęcie do pracy cudzoziemca może przysporzyć sporo trudności, ze względu na szereg formalności, które należy spełnić, aby zapobiec konsekwencjom prawnym oraz wysokim karom finansowym.
Proces zatrudniania obcokrajowców podlega zupełnie innym przepisom niż podczas zatrudnienia pracownika z Polski.

Jakich procedur trzeba przestrzegać zatrudniając obcokrajowca?

 • Na samym początku należy zweryfikować wszystkie posiadane przez kandydata dokumenty legalizacyjno-pobytowe. Jaki rodzaj dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP posiada kandydat – ruch bezwizowy, wiza Schengen, wiza do pracy / pracy sezonowej, wiza turystyczna. Nie każdy dokument pobytowy uprawnia do pracy!
 • Jeżeli to możliwe, pracodawca może zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy „oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi” – takie oświadczenie może przyspieszyć procedurę zatrudnienia.
 • Trzeba wziąć pod uwagę jakie uprawnienia podatkowe obowiązują naszego kandydata. Przy niektórych formach opodatkowania występują limity zatrudnienia dodatkowych osób. Jeżeli pracodawca posiada kartę podatkową nie może zatrudniać pracowników na umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Jedyna możliwa forma zatrudnienia to umowa o pracę.

Wszystkie czynności, które pracodawca musi wykonać przy zatrudnieniu cudzoziemca:

 • weryfikacja kandydata – zebranie wszystkich wymaganych dokumentów,
 • potwierdzenie legalnego pobytu uprawniającego do pracy,
 • uzyskanie zezwolenia na pracę,
 • podpisanie umowy – na warunkach zezwolenia – poinformowanie pracownika o wszystkich prawach i obowiązkach,
 • skierowanie na badania lekarskie,
 • szkolenie BHP,
 • zgłoszenie pracownika do ZUS,
 • założenie karty ewidencji czasu pracy,
 • założenie akt osobowych,
 • zapewnienie odzieży ochronnej.

Jak przyspieszyć cały proces zatrudnienia obcokrajowca?

Zleć to profesjonalistom. Nie tylko sprawnie załatwimy za Ciebie wszystkie formalności w Urzędzie, zweryfikujemy całą historię pracy Twojego kandydata, sprawdzimy i skompletujemy wszystkie dokumenty. Pomożemy w przeprowadzeniu całego procesu rekrutacji! Jesteśmy doradcami, którzy odpowiedzą na każde Twoje pytanie i będziemy służyć pomocą przez cały okres zatrudnienia cudzoziemca.

Powierzając nam troskę nad przebiegiem całego procesu zatrudnienia pracowników z krajów trzecich, zapewniamy Twojej firmie konkretne działania.

– analiza dokumentów stwierdzających możliwość legalizacji pracy obcokrajowca,

Audyty legalności zatrudnienia.

Weryfikacja wiz, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, weryfikacja zgodności umowy z zezwoleniem lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy, prawidłowości prowadzenia procedur legalizacyjnych.

Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

Pomagamy w uzyskiwaniu Zezwoleń na pracę różnego typu, dla obywateli różnych krajów, Zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz Zezwoleń na pobyt czasowy dla rodzin cudzoziemców.

Zastępstwo przed organami administracji państwowej w postępowaniach administracyjnych dotyczących cudzoziemców

Za pełnomocnictwem prowadzimy w imieniu naszych klientów oraz cudzoziemców sprawy od początku do końca postępowania administracyjnego.

Przygotowanie do kontroli

Wspomagamy klientów w przygotowaniu się do kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy I Straż Graniczną.

Weryfikacja możliwości oraz sposobów zatrudnienia cudzoziemców.

Świadczymy usługi consultingu i doradztwa w zakresie stwierdzenia możliwości zatrudnienia cudzoziemców, również z możliwością sprowadzenia pracowników z Ukrainy, z pełną pomocą i nadzorem w przygotowaniu dokumentów do zatrudnienia u klienta.

Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy
pl_PLPolski