Uproszczone zatrudnianie obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mają uproszczoną procedurę jeśli chodzi o podejmowanie pracy na terytorium Polski.

Ukraińcy mogą podjąć dowolną pracę wystarczy, że pracodawca zgłosi ten fakt w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym od miejsca siedziby pracodawcy. Powiadomienia można dokonać poprzez portal praca.gov.pl

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zgłosić należy każdą umowę zawartą z cudzoziemcem i nie chodzi tylko o nowego pracodawcę, czy zmianę warunków pracy. Nowe powiadomienie należy złożyć np. w przypadku zawarcia z cudzoziemcem nowej umowy, mimo iż zachowujemy tzw. ciągłość pracy. Jeżeli zatrudnimy obywatela Ukrainy najpierw na podstawie umowy na okres próbny i dokonamy powiadomienia do PUP a następnie po zakończeniu okresu próbnego, podpiszemy z tym samym pracownikiem, umowę na czas określony i nie dokonamy kolejnego powiadomienia, naruszymy przepisy. Wielu pracodawców nie wie o tej powinności ponieważ, w przypadku rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zawarciu umowy z cudzoziemcem powiadamiamy PUP tylko o rozpoczęciu pracy na podstawie tego oświadczenia, nie dokonując kolejnych powiadomień w związku z zawarciem kolejnej umowy.

W przypadku powiadomienia o podjęciu pracy wynikającego ze specustawy nie możemy postępować analogicznie do procedury oświadczeniowej.

Obywatele Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mają uproszczoną procedurę jeśli chodzi o podejmowanie pracy na terytorium Polski.

Ukraińcy mogą podjąć dowolną pracę wystarczy, że pracodawca zgłosi ten fakt w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym od miejsca siedziby pracodawcy. Powiadomienia można dokonać poprzez portal praca.gov.pl

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zgłosić należy każdą umowę zawartą z cudzoziemcem i nie chodzi tylko o nowego pracodawcę, czy zmianę warunków pracy. Nowe powiadomienie należy złożyć np. w przypadku zawarcia z cudzoziemcem nowej umowy, mimo iż zachowujemy tzw. ciągłość pracy. Jeżeli zatrudnimy obywatela Ukrainy najpierw na podstawie umowy na okres próbny i dokonamy powiadomienia do PUP a następnie po zakończeniu okresu próbnego, podpiszemy z tym samym pracownikiem, umowę na czas określony i nie dokonamy kolejnego powiadomienia, naruszymy przepisy. Wielu pracodawców nie wie o tej powinności ponieważ, w przypadku rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i zawarciu umowy z cudzoziemcem powiadamiamy PUP tylko o rozpoczęciu pracy na podstawie tego oświadczenia, nie dokonując kolejnych powiadomień w związku z zawarciem kolejnej umowy.

W przypadku powiadomienia o podjęciu pracy wynikającego ze specustawy nie możemy postępować analogicznie do procedury oświadczeniowej.

Joanna Kuklińska
Joanna Kuklińska
Główny konsultant ds. Cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *