Trudne przypadki pobytowe wśród uchodźców z Ukrainy

Wszelkie sprawy dotyczące uchodźców z Ukrainy reguluje ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jej podstawie obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie z innych krajów mogli przekraczać granicę nawet bez dokumentu podróży a ich pobyt na mocy specustawy stawał się legalny.

Jak wygląda sytuacja związków nieformalnych, gdzie jedno z partnerów nie jest obywatelem Ukrainy ale kraju, który ma obowiązek wizowy przy wjeździe do Polski?

Analizowaliśmy taki właśnie przypadek. Obywatel Ukrainy wraz ze swoją partnerką obywatelką Białorusi przekroczyli Polską granicę deklarując ucieczkę przed działaniami wojennymi. Obywatelka Białorusi nie miała polskiej wizy a jedynie ukraińską kartę pobytu, zatem nie miała żadnego dokumentu na podstawie którego mogłaby wjechać na terytorium RP. Ratunkiem dla tej pary okazała zgoda na wjazd warunkowy obywatelki Białorusi na podstawie zgody Komendanta Placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, na okres nie dłuższy niż 15 dni. Możliwość taką daje Art. 32 ustawy o cudzoziemcach. Obywatelka Białorusi została pouczona, że do 15 dni musi złożyć wniosek o pobyt czasowy i za naszym pośrednictwem tak właśnie zrobiła.

Na ten moment sprawa legalności pobytu została rozwiązana, co jednak z możliwością podjęcia pracy? Aby zatrudnić obywatela Białorusi należy zarejestrować dla niego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, ale pobyt jaki posiada musi uprawniać do pracy. Na pytanie, czy sam fakt złożenia wniosku o pobyt czasowy w takiej sytuacji uprawnia do pracy czy musi zostać już wydana decyzja o zezwolenia na pobyt czasowy, nie uzyskaliśmy odpowiedzi nawet w Wydziale ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. Dopiero wydział legalności zatrudnienia, placówki Straży Granicznej po długich konsultacjach udzielił nam odpowiedzi. Okazało się, że warunkiem aby cudzoziemka mogła mieć zarejestrowane oświadczenie i podjąć pracę był fakt, że wniosek o pobyt czasowy został już złożony i został złożony w celu wykonywania pracy. Gdyby podjęła pracę będąc jeszcze na warunkowym pobycie na podstawie decyzji Komendanta SG, praca ta byłaby nielegalna.

Jak widzicie, czasami pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba pilnie znaleźć rozwiązanie, by uniknąć problemów. Mamy w tym doświadczenie, dlatego jeśli potrzebujesz pomocy, masz trudny przypadek, skontaktuj się z Nami!

Joanna Kuklińska
Joanna Kuklińska
Główny konsultant ds. Cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *