Szkolenia specjalizacyjne lekarzy ze Wschodu

Coraz większa liczba lekarzy zza wschodniej granicy korzystnie wpływa na poprawę sytuacji kadrowej w polskiej służbie zdrowia.

Wielu doświadczonych specjalistów pracuje lub ubiega się o pracę w polskich placówkach medycznych.

Czy jednak szkolenia specjalizacyjne u nas i za wschodnią granicą są tożsame? Nie zawsze.

Można zauważyć, że w ukraińskim czy białoruskim systemie szkolenia specjalizacyjne są nieco węższe w swoim zakresie niż ma to miejsce w Polsce.

Dobrym przykładem jest tutaj ukraińska specjalizacja anestezjologa dziecięcego, w Polsce taka specjalizacja nie występuje.

Należ mieć świadomość, że anestezjolog dziecięcy z Ukrainy nawet o bardzo długim stażu nie ma możliwości uzyskać w Polsce zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza w tej specjalizacji ani uzyskać jej w specjalizacji anestezjologa.

Szkolenia specjalizacyjne na Ukrainie i w Białorusi są zazwyczaj krótsze niż tożsame w Polsce.

Jak zatem doprowadzić do uzyskania zgody MZ na wykonywanie zawodu lekarza?

Najlepiej wybierać lekarzy z dużym doświadczeniem.

W przypadku procedur ?na określony zakres czynności czas i miejsce? oraz ?warunkowej ze specjalizacją? Konsultant Krajowy w danej dziedzinie medycyny weryfikuje program studiów, program szkolenie specjalizacyjnego, oraz bada doświadczenie zawodowe kandydata.

Kandydaci z dłuższym doświadczeniem i stale podnoszący swoje kwalifikacje mają znacznie większe szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.

Najlepszym sposobem na skuteczne pozyskanie lekarza z uprawnieniami jest zlecenie tego zadania doświadczonym specjalistom z Medical Workers Sp. z o.o..

Joanna Kuklińska
Joanna Kuklińska
Główny konsultant ds. Cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *