Numer techniczny PWZ

Medycy spoza UE trafiający do polskich placówek medycznych, często posiadają zgodę Ministra właściwego do spraw Zdrowia na wykonywanie zawodu na terytorium RP oraz tzw. techniczny nr PWZ i przekonują placówki medyczne, że przy takich dokumentach mogą legalnie pracować.

Pozornie wszystko się zgadza, tylko jak w wielu przypadkach, należy wykazać się ostrożnością i wnikliwie sprawdzić każdego takiego kandydata.

Jeżeli kandydat posiada zgodę MZ na warunkowe lub samodzielne wykonywanie zawodu bez wskazania placówki wszystko jest ok, czym jednak jest tzw. numer techniczny lub numer zastępczy PWZ?

Lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka czy położna spoza UE po otrzymaniu zgody MZ, składa wniosek do właściwej izby o nadanie numeru prawa i wpis na listę członków izby. Izby, zwłaszcza lekarskie, często przedłużają postępowania lub wręcz nagminnie wydają decyzje odmowne. Ministerstwo daje jednak medykowi możliwość pracy na podstawie samej decyzji MZ, wydając właśnie ten techniczny czy zastępczy PWZ, którym medyk posługuje się w systemie e-zdrowie. Możliwe to jest jednak pod pewnym warunkiem, mianowicie sprawa odmowy z izby musi być w trybie odwoławczym, czyli lekarz czy pielęgniarka muszą w terminie złożyć odwołanie do NRL lub NRPIP. Jeżeli organ wyższy również wyda odmowę, należy w terminie złożyć skargę do WSA i tylko w trakcie toczącego się trybu odwoławczego cudzoziemiec może pracować posługując się numerem technicznym.

Dlatego tak istotne jest aby zatrudniając medyka z technicznym nr PWZ mieć potwierdzenie, że jego sprawa jest w trybie odwoławczym i że nie uchybiono żadnego terminu. Zatrudnienie medyka z technicznym PWZ, który nie złożył odwołania lub złożył go z uchybieniem terminu z kpa jest tożsame z zatrudnieniem osoby bez uprawnień.

JeĹźeli masz pytania to zapraszamy do kontaktu!

?? info@medicalworkers.pl ?? +48 667 994 823

Joanna Kuklińska
Joanna Kuklińska
Główny konsultant ds. Cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *