Decyzje covidowe a odwołany stan epidemii

Wielu spośród medyków zza wschodniej granicy, zasilających polską służbę zdrowia, posiada tzw. decyzje covidowe.

Decyzje te uprawiały lekarzy czy pielęgniarki do pracy w podmiotach medycznych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych chorym na covid ? 19. Nie było konieczności pracy na oddziałach covidowych jednak jednostka musiała widnieć w rejestrze wojewody.

Z dniem 16 maja 2022 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia odwołany został stan epidemii, ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Równocześnie zniesione zostało wyodrębnienie podmiotów covidowych.

Co zatem stało się z personelem medycznym, który na podstawie decyzji Ministra Zdrowia pracował w takich podmiotach?

Osoby, które nadal pracują w tych samych placówkach mogą nadal świadczyć w nich pracę mimo zniesienia stanu epidemii do końca obowiązywania terminu decyzji ministerialnej.

Osoby, które posiadają decyzje covidowe i warunkowy PWZ mogą, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r., świadczyć pracę w podmiotach medycznych, które świadczą usługi medyczne uchodźcom, zatem mogą oni zmienić pracodawcę.

?Należy pamiętać, że obecnie o warunkowe decyzje MZ i PWZ mogą ubiegać się wyłącznie obywatele Ukrainy.

Jeżeli masz więcej pytań, zapraszamy do kontaktu!

Joanna Kuklińska
Joanna Kuklińska
Główny konsultant ds. Cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *