Cudzoziemiec na stanowisku prezesa, członka zarządu lub prokurenta?

Jak ? zgodnie z polskim prawem ? powołać cudzoziemca na prezesa, członka zarządu lub prokurenta w spółce? 

Zacznijmy od tego, Ĺźe aby cudzoziemiec z krajĂłw trzecich mĂłgł pełnić funkcję w zarządzanie w okresie powyĹźej 6 miesięcy w ciągu kolejnych miesięcy, wymaga zezwolenia na pracę typu B.

Zezwolenie takie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę firmy w ktĂłrej cudzoziemiec pełni funkcję. 

 Niestety, w większości wojewĂłdztw jest to kilkumiesięczny czas oczekiwania. Dlatego zaraz po powołaniu warto złoĹźyć do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę typu B.

W przypadku braku zezwolenia, po przekroczeniu terminu 6 miesięcy, wszystkie podpisywane przez takiego cudzoziemca dokumenty tracą moc prawną, a on sam pełni funkcję nielegalnie. 

Jeśli organ kontrolny odkryje taką sytuację, cudzoziemiec może zostać wydalony, wraz z sankcją zakazu ponownego wjazdu do strefy Schengen od 6 miesięcy wzwyż. Przykre konsekwencje spotkają także pracodawcę, który zostanie ukarany mandatem.

Niedawno, podczas audytu legalności, spotkałam się z taką właśnie sytuacją. Na szczęście członek zarządu nie przekroczył jeszcze terminu 6 miesięcy pełnienia funkcji, a odpowiedni wniosek został szybko złoĹźony. 

 Do czasu wydania decyzji o zezwoleniu, osoba ta musiała jednak zostać odwołana ze wszystkich funkcji.

Dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie wszelkich spraw związanych z cudzoziemcami profesjonalistom, takim jak nasz zespół. 

 Zapraszamy do kontaktu wszystkich pracodawcĂłw, ktĂłrzy zainteresowani są kwestiami legalności pracy! 

______

Joanna Kuklińska
Joanna Kuklińska
Główny konsultant ds. Cudzoziemców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *